Øverland Andelslandbruk

by admin on 19/09/2009

overland_w500_2

På Øverland Gård i Bærum ligger Norges første og største andelslandbruk. Nærmere 300 andelshavere produserer grønnsaker sammen på et 10 mål stort område. Felles avling, felles risiko, dialog mellom produsent og forbruker samt en åpenhet om det økonomiske aspektet er bærebjelker på andelslandbruket.

Øverland Andelslandbruk startet i 2006 og samarbeider med Norges Vel som eier gården. Andelslandbruket drives økolgisk og har tre lønnede medarbeidere som legger det meste tilrette for at andelshavere skal få gode gårdsopplevelser.

Andelshaverne kan bidra aktivt med å engasjere seg i tema de er spesielt interessert i; det være seg birøkt, blomster, urter, konserveringsteknikker, oppskrifter osv. På utvalgte lørdager er det Grønne Fingre hvor andelshaverne kan bidra og få kunnskap om det praktiske med å drive et økologisk andelslandbruk. Grønn Café arrangeres på utvalgte dager der et aktuelt tema belyses og kunnskap formidles.

Høsting av grønnsaker foregår fra mai/juni til oktober/november. Andelshaverne får tilsendt en høstemelding på e-post som viser hva man kan høste og hvor mye. På gården er det godt skiltet hvor man finner de ulike grønnsakene og hvordan de skal høstes. Det finnes kurver, hansker og redskaper som andelhaverne kan benytte samt en praktisk vaskeplass for grønnsaker. Som andelshaver får du med deg ferske, økologiske og kortreiste grønnsaker med hjem. Det at du har høstet alt selv gir maten identitiet. På nettsiden overlandel.no er det informasjon oppskrifter og fakta om de ulike grønnsakene.

Andelshaverne er ikke bare tilknyttet gården for mataukens skyld. Det å komme i kontakt med jorda, lære og forstå hvordan det er å produsere mat og takle de utfordringer som kommer er også en vesentlig del av det å være andelshaver.

Når vår landbruksminster Lars Peder Brekk fastslår at hver 3. bonde vil være borte om 10 år, samtidig som han vil ha 20% nisje- og småskalamat innen 2020; er det kanskje en idé å legge til rette for andelslandbruk på flere steder i Norge og ikke bare i Bærum og på Løten som nå. Mange bønder spesielt i bynære områder kan ved å knytte avtaler direkte med forbruker få en mer givende hverdag og større tro på fremtiden.

RELATERT INFORMASJON:

NettsideBilder: Høsttakkefest på ØverlandKart

Print Friendly, PDF & Email

Previous post:

Next post: