Kolonihagen

by admin on 19/10/2010

 

Økomat levert på døra. Kolonihagen abonnement gir deg økologisk mat levert på døra. Innbyggere i Oslo og omegn kan nyte godt av denne ordningen som i dag har over 1500 fornøyde brukere både firmaer og private husholdninger.

Du finner mer ut av ordningen på nettet, kolonihagen.no en flott, enkel og oversiktlig side. Der finner du lett frem til den ordningen som passer deg. Kasser med frukt, grønnsaker, brød og mye annet spennende finnes i de mange ulike kasse alternativene. Om du er bortreist i perioder er det enkelt å sette abonnementet på pause.

Det flotte med ordningen i tillegg til det økologiske aspektet er at Kolonihagen fortrinnsvis bruker leverandører nærområdet. Derfor vil brukere av tjenesten være med på å støtte opp om et lokalt, mangfoldig og økologisk landbruk; samt sikre deg frukt og grønnsaker av god kvalitet.

I en tid hvor Landbruks og Matdepartementet tar til orde for å nå en økologisk andel av på 15% innen 2020 er alle bidrag velkommen. Frukt og grønt fra Kolonihagen har i tester vist at de ikke er dyrere enn de velassorterte butikkene i hovestaden.

Dette er kanskje noe for matdepartementets kantine å satse på. – for vi velgere gjør ikke som du sier Lars Peder, vi gjør som du gjør. Hvor stor andel økologisk mat finnes det i departementes kantiner hadde vært greit å få rede på? Jeg sendte e-post dit i slutten av oktober. (Siden jeg ikke hører noe så vel ikke andelen ikke økologisk all verden.)

Økologisk mat er fortsatt marginal i Norge og kun for spesielt interesserte. Andelen er så lav at myndighetene ofte tar med karenssjorden for å pynte på tallenene. 4,3% av all dyrkbar mark i Norge var økologisk i 2009, men 5,6% er tallet med karens. Om vi ser på vårt naboland Danmark som har satt økologisk mat høyt oppe på den politiske agenda; kan vise til imponerende resultater. I København er det nå nærmere 70% andel økologisk mat i offentlige kantiner,skoler,sykehus og sykehjem. Målet er å nå 90% økologisk innen 2015.

RELEVANT INFORMASJON:

Kolonihagens nettsideBilder

Københavns Mathus står for den praktiske gjennomføringen av matprosjektet i København.
Les mer på: www.kbhmadhus.dk

Print Friendly, PDF & Email

Previous post:

Next post: