smør

Finnvollen seter

16 August 2011
Thumbnail image for Finnvollen seter

Familien Nilsen fra Sande driver seterdrift i Tuddal med hester, kyr og griser.

Read the full article →