Eiker Gaardsysteri

by admin on 16/08/2008

Glade kuer gir gode oster. Eiker gårdsysteri produserer snille oster som er populære på restaurantene i østlandsområdet. Tre gårder nær Hokksund utenfor Drammen driver samdrift og fordeler oppgavene seg imellom på Eiker Gårdsysteri.

De tre nevnte gårdene så for få år tilbake utfordringer i det å fortsette driften som før. Økte kostnader, strevsomt arbeid gav heller ikke positive signaler til barna som skulle drive gårdene videre. Nedleggelse var et alternativ. Imidlertid så var konene på de respektive gårdene på et møte med likesinnede. Ideen om å starte opp med osteproduksjon ble et ønske og et mål, og er i dag en realitet. Tre gårdsbruk Grøsland, Bermingrud og Homlebekk, som tenkte nytt, kan i dag vise frem en moderne bedrift med fremtidshåp.

En spørreundersøkelse i 2004 viste at 84 % av befolkningen ønsker å opprettholde norsk jordbruk på dagens nivå. Begrunnelsen var å opprettholde muligheten til å produsere mat av norsk kvalitet, og opprettholde bosetting og levende bygder. Likevel har ifølge SSB over 5000 gårdsbruk blitt nedlagt de siste tre årene.

Småskalprodusenter som Eiker Gårdsysteri avhengig av din og min hjelp for å få markedsført og solgt sine produkter. Medlemmer av Slow Food er jo ikke vanlige forbrukere men med-produsenter. Vi kan skaffe oss kunnskap om oster produsert i vårt nærmiljø. Vi kan dele en osteopplevelse med andre, snakke varmt om ostene i butikker og på restauranter. Alle disse små påvirkningene bidrar til å ivareta et større mangfold av smak, bygger opp om lokal tilhørighet og matkultur.

Ta gjerne turen til Eiker gårdsysteri, smak på ostene, snakk med produsentene, besøk kuene i fjøset og kjøp gjerne med et stykke ost hjem. Eiker osten som du serverer til venner en tid senere har fått en identitet. En historie om veien fra jord til bord. Om kortreist mat, driftige bønder, glade kuer og gårdsbesøk.

RELATERTE LINKER:
Eiker gårdsysteri sin hjemmeside
Kartreferanse

 

 


Print Friendly, PDF & Email

Previous post:

Next post: