Gårdsand

by admin on 10/11/2008

Gårdsand i Revetal i Vestfold er nok en flott matprodusent her det kontroll og kvalitet i alle ledd.

5 bønder har gått sammen om å skape Gårdsand. De importerer ender fra Cherry Valley i England, En gård tar i mot dyrene og der begynner en karantenetid på 10 uker. Kontroll av vekt og endenes helsetilstand følges nøye. Besøk fra Mattilsyn og veterinær skjer jevnlig. De 5 bøndene har spesialkompetanse på hvert sitt område og sammen gir dette en trygg og sikker produksjonslinje. Det er full kontroll på hele prosessen. Fôr til avlsdyrene, ruging av egg, klekking og oppfølging til endene er slakteferdige. Det er flott å se på bønder, der god gammel yrkesstolthet og moderne teknologi samhandler så bra.

Teknologi og kunnskap
Sikre soner, hyppig hygienekontroll, håndvask, gode rutiner og fagkunnskap var den røde tråden vi fikk oppleve hos Hans Edvard Torp, en av de 5 andelsbøndene i Gårdsand. Her fikk vi se datastyrte rugemaskiner, flott overstyrt av Hans Edvard sin fagkunnskap og kompetanse. Herlig med mennesker som tar matproduksjon på alvor og setter sin ære i å levere kvalitetsprodukter til oss med-produsenter*.
( *Slow Food medlemmer ser ikke på seg selv som forbrukere men med-produsent til de som lager mat.)

RELATERTE LINKER:
Cherry Valley
Gårdsand

Print Friendly, PDF & Email

Previous post:

Next post: