Grøndalen gård

by admin on 28/11/2008

Grøndalen gård med økologisk drift og dyrevelferd i verdensklasse produserer den magre mykosten Nýr. Nýr kan med hell benyttes som erstatning til krem og rømme.

Jord til bord redaksjonen besøkte forleden Grøndalen gård i Sørum. Vår fotograf John Tollefsen hadde kommet over gården på nettsidene til rask og sunn mat kjeden Zenzi. Etter en tur innom iskremprodusenten Kulinaris på Kolbotn, tok vi veien nordover til Sørum og Grøndalen gård kart. Vi så for oss en oppdatering på økologisk drift og småskala osteproduksjon. Det ble mye mer.

Dyrevelferd
Bilder fra fjøset (1.1 mb pdf)
Vi møtte en oppegående matprodusent med sans for dyrevelferd samt trivsel og balanse i sine omgivelser. Hans Arild Grøndahl viste oss sitt løsdriftsfjøs, hvor dyrene fritt kunne gå ut og inn etter eget forgodtbefinnende. Det mest unike var likevel å se med egne øyne at her var det dyr som trivdes. Årsaken kan også være i tillegg til driftsformen, en mer dyrevennlig tilnærming til kuas tid sammen med egen kalv etter fødsel. Vanlig praksis har vært at kalven tas fra moren rett etter fødsel. Dette er en traumatisk opplevelse både for ku og kalv. På Grøndalen gård så får kalven være sammen med mora i 8 uker før adskillelse. De to første dagene er det bare ku og kalv sammen, siden er de sammen med resten av besetningen. Etter atskillelse fra mor har fremdeles kalv og ku øyesyn med hverandre i fjøset. Interesserte fra hele verden har sett nærmere på det Hans Arild og hans familie har gjort. Gledelig er det også at det er satt av forskningsmidler til å se nærmere på det Grøndalen gård har satt i gang på dyrevelferdssiden.

Osteproduksjon
Nýr er den magre mykosten som Grøndalen gård produserer. Gården leier lokaler til sin osteproduksjon på Hvam VGS. Nýr er en syrlig ferskost. Nýr er mager, økologisk og blir fremstilt av melk som blir pasteurisert melk og syrnet med en syrekultur. Dette gir en fyldig aroma og særpreg.

Distribusjon
Grøndalen Gård kunne solgt mye mer av sin ost Nýr. De har mange av de samme utfordringer som andre småskalaprodusenter sliter med, markedsføring og markedstilgang. De fire store i dagligvaresektoren legger ikke forholdene spesielt godt tilrette for våre småskalaprodusenter i dette landet. Vi med-produsenter* må etterspørre produktene i butikken og promotere de så godt vi kan.

*Medlemmer av Slow Food benevner seg selv ikke som forbrukere men som med-produsenter til de som lager vår mat.

RELATERT INFORMASJON:

Print Friendly, PDF & Email

Previous post:

Next post: