Livèchekylling

by admin on 10/09/2010

Jord til bord tok turen til Østfold og Bjørn Ingar Holmen på Nedre Grini i Hærland som er en av tre produsenter av livèchekylling. Vi ville se nærmere på denne kyllingen som får vokse dobbelt så lenge som den vanlige norske butikk-kyllingen.

Livechekyllingen har en slaktevekt på 3 kg når den forlater Nedre Grini Gård og på grunn av smaken, og kanskje hint av løpstikke i foret har denne kyllingen blitt populær både på restaurantkjøkken og blant vanlige husholdninger.

Siden livèchekylingen kun selges som ferskvare fordrer dette et tett samarbeid mellom de tre gårdene som leverer. De har ordnet det slik at det altid er en av dem som slakter kylling ukentlig. Når en besetning med kyllinger sendes til slakting i Rakkestad blir de gasset, hodekappet og hengt opp på lik linje de gjør med kalkun. De blir så sendt tilbake til Nortura anlegget nær Nedre Grini Gård. Kyllingen blir partert og solgt som hel kylling, lår eller bryst.

Når Bjørn Ingar har sendt en besetning til slakt blir ute- og inneområdet vasket ned og klargjort for å ta i mot en ny besetning av små kyllinger, en hybrid kalt Ross Rowan Det har vært tidkrevende og kostbart å utvikle denne saktevoksende og kjøttfulle kyllingen forteller Livècheprodusenten. Levetiden er på 65 dager forteller Bjørn Ingar og fortsetter: – en vanlig butikkkylling lever 28-32 dager. Det maksimale kyllinger gården kan produsere i løpet av et år en 50 000 kyllinger. En konvensjonell kyllingprodusent har en øvre grense på 120 000 kyllinger.

Fôret vi har lages på Mølla i Trøgstad nær de andre produsentene og består av lokalt mel 75% bygg og havre, litt mais og løpstikke. Det inneholder ikke dyreproteiner og fiskemel. Boltreplassen til besetningen er god nok ytrer bonden. – Jeg ser det på adferden og holdet til kyllingene.

Flokken med fjærkre hadde ingen skader på verken ben eller fjør etter det vi kunne se. De beveget seg fritt innendørs og kunne ta turen ut i det fri når de følte for det. Naturlig lys innedørs og alltid tilgang til fôr og vann. Bjørn Ingar styrer fôrmengde og vann via et avansert datasystem. Kyllingene spiser og drikker når de føler for det.

Bondens kår er vi også inne på: Vi hører så mye om at bonden får så mye subsidier, – Hva utgjør de for deg av totalomsetningen til gården. 5% svarer Bjørn Ingar. Og når jeg kjøper med meg et kyllingbryst med hjem til snaue 100 lappen i butikken; Hvor mye er det som tilfaller deg som produsent? 10% var svaret jeg fikk, litt å tenke på det også. Forskning, utvikling, flott emballasje, KSL Matmerks nøkkelhull og speialitetsmerke, Nortura, grossisten, butikkleddet og staten tar de restererende 90%.

I tillegg til Nedre Grini produseres det også livéchekylling på Løken Gård og Frøshaug Gård.

 

Print Friendly, PDF & Email

Previous post:

Next post: